lørdag den 2. november 2013

Direct mail vs. permission based e-mail marketing

Er du stadig i tvivl om fordelene ved permission e-mail marketing vs. direct marketing? Så prøv at se nedenstående eksempler jeg har lavet i en præsentation for nogle år tilbage.
Der kan være synergier ved at anvende begge kanaler samtidig men isoleret set er e-mail klart den bedste kanal. Profitten er markant højere ved permission based e-mail marketing.

Direct mail vs. e-mail

Traditionel direct mail profit

E-mail marketing profitProfit for direct mail vs. e-mail. What doIngen kommentarer:

Send en kommentar