torsdag den 10. februar 2011

Automatiser dine processer

B2B marketing og salg er hårdt arbejde. Den ofte lange og komplekse salgsproces gør at de fleste marketing og salgsafdelinger er overbebyrdet med opgaver.

Marketing automation kan lette arbejdet for dig og din virksomhed. Lead pleje og distribution til salgsstyrken kan ske automatisk.

I stedet for at have ansatte til manuelt at score og fordele dine leads kan du bruge et marketing automation system til dette.

Du kan opsætte regler for distribution af dine leads baseret på geografi, opnået scoreværdi og andre parametre. Du kan automatisk tildele et lead til en sælger for nærmere opfølgning.

Andre regler kunne være at sætte dine leads på et pleje program, hvor de modtager information baseret på deres handlinger. F.eks download af en whitepaper udløser en invitation til et webseminar omhandlende indholdet i whitepaperen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar